ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σημερινό 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που μετά από τις εκλογές το 2017 αναδείχθηκε αποτελείται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Παναγόπουλος , πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μανούσος Ξενάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης

ΤΑΜΙΑΣ:  Αλέξανδρος Παπαδάτος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κέρκυρας

ΜΕΛΗ: Αθανασία Παρασκευά, πρόεδρος ΛΕΑΔ Χαλκιδικής

Βασιλική Νιαβή, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου

Απόστολος Αποστολίδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας

Γεώργιος Κακακιός, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛΕΑΔΕ

2000 – 2002

Χαράλαμπος Καλογιαννάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Μαρδέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Χελιδόνης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Κυριαζής, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου -  ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατσάνος  Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων - ΜΕΛΟΣ

 

2002 – 2005

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπύρος Μαρδέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας -  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Κυριαζής, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου -  ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατσάνος  Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων - ΜΕΛΟΣ

 

2005- 2007

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας -  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΤΑΜΙΑΣ

Σοφία Γιαννίτση, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κυριαζής, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου -  ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΜΕΛΟΣ

Παύλος Γεωργιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλος – ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατσάνος  Πρόεδρος του ΛΕΑΔ Ιωαννίνων - ΜΕΛΟΣ

 

 2008- 2009

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Κολοκυθόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας -  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτριος Μακρυγιάννης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου – ΜΕΛΟΣ

Χαρίκλεια Κιοσσέ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου -  ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΜΕΛΟΣ

Παύλος Γεωργιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλος – ΜΕΛΟΣ

Καίτη Φωτίκα, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΜΕΛΟΣ

 

2010-2011 (πρώτες εκλογές)

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καίτη Φωτίκα, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου -  ΤΑΜΙΑΣ

Χαρίκλεια Κιοσσέ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου – ΜΕΛΟΣ

Παύλος Γεωργιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας – ΜΕΛΟΣ

 

 2011-2014 

 

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Καραμπέτσος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου -  ΤΑΜΙΑΣ

Χαρίκλεια Κιοσσέ, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Νικόλαος Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου – ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΜΕΛΟΣ

 

2014-2017

Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου έως 31/12/2016 και Νικόλαος Παγίδας  πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου απο 01/01/2017 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλέξανδρος Παπαδόατος , πρόεδρος ΛΕΑΔ Κέρκυρας -  ΤΑΜΙΑΣ

Άννα Αποστολίδου , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης -  ΜΕΛΟΣ

Νικόλαος Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου – ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας – ΜΕΛΟΣ