ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:
Δικαιολογητικά:
1.    Εισιτήριο
2.    Εξιτήριο
3.    Γνωμάτευση εισαγωγής


 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΜΕΝΕΣ:

Δήλωση με την εισαγωγή του συμβολαίου Νο GL/60000540 . Το νοσοκομείο κάνει εκκαθάριση της δαπάνης ανάλογα με το αν η συμβολή του ΕΟΠΠΥ υπερβαίνει ή όχι το 20% της συνολικής δαπάνης. Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομείου και αμοιβές γιατρών.

Αν το ποσό που δίνει ο ΕΟΠΠΥ είναι μεγαλύτερο του 20 % η  Generali πληρώνει το υπόλοιπο αφού ο ασφαλισμένος πληρώσει τα πρώτα 600 €. Αν το ποσό που δίνει ΕΟΠΠΥ δεν υπερβαίνει το 20 % τότε από το σύνολο της δαπάνης αφαιρούνται τα ποσά 600 € του ασφαλισμένου και ποσό του ΕΟΠΠΥ και στο υπόλοιπο που απομένει η Generali πληρώνει το 80 %. Καλό είναι για το θέμα αυτό πριν την πληρωμή ο ασφαλισμένος να επικοινωνεί με το ΛΕΑΔ. Ο τρόπος υπολογισμού στα μη συμβεβλημένα είναι ο ίδιος με την διαφορά ότι ο ασφαλισμένος είτε πληρώνει έξ ιδίων όλο το ποσό ή κατόπιν συνεννόησης με το νοσοκομείο υπογράφει συναλλαγματική ή έχει πίστωση που εξοφλεί με τα χρήματα που θα λάβει από την  Generali.

Tα ύψη των αμοιβών των γιατρών καθορίζονται σε σχετικό πίνακα που βρίσκεται στον πίνακα παροχών του συμβολαίου.

Αν το νοσοκομείο ή η κλινική δεν είναι συμβεβλημένο ή εκκαθάριση θα γίνει μετά τον ΕΟΠΠΥ.