ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Χορηγείται κατόπιν αιτήσεως στα ασφαλιστικώς ενήμερα μέλη καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

 Με αυτή καλύπτονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά μόνο σε δημόσια νοσοκομεία  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

alt