ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΕΔΕ

Οι παροχές του ΛΕΔΕ προς τα μέλη του είναι:

1.     Απώλεια εισοδήματος για το διάστημα που ο δικηγόρος μετά από ιατρική επέμβαση – ατύχημα αδυνατεί να ασκήσει το επάγγελμα του.  Το ποσό αυτό είναι 40 € την ημέρα.

2.     Καταβολή εφ` άπαξ με την συνταξιοδότηση που για τα 20 χρόνια συμμετοχής είναι σήμερα 10.000 €.

3.     Επίδομα τοκετού για της γυναίκες Δικηγόρους μέλη του ΛΕΔΕ που ανέρχεται στο ποσό των 800 €