ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΛΕΑΔ
(καταγραφή από το ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου)

Στην  11η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των ΛΕΑΔ έκλεισε το κεφάλαιο της άτυπης αλλά ουσιαστικής σύγκλισης της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ προέδρων ΛΕΑΔ και άνοιξε το κεφάλαιο της θεσμοθετημένης ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ.
Κρίθηκε χρήσιμο αλλά και ωφέλιμο να καταγραφεί τόσο χάριν ανανέωσης της μνήμης, όσον  άντλησης επιχειρημάτων και διευκόλυνσης προγραμματισμού για το μέλλον ή χρονολογική παράθεση των κυριοτέρων θεμάτων που απασχόλησαν τα ΛΕΑΔ σε κάθε μια από τις  10 πρώτες ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ και στην συνέχεια να παρατίθεται η θεματολογία κάθε νέας ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ.


1η  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000

 • Προβληματισμοί από τον νέο θεσμό των ΛΕΑΔ ως διαδόχων φορέων των Ταμείων Προνοίας»                                                                                                             Εισήγηση: Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

 • «Ανάγκη θεσμοθέτησης δευτεροβάθμιου οργάνου των ΛΕΑΔ και πρόβλημα με την ΤτΕ»                                                                                                            Εισήγηση : Χ. Καλογιαννάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

 • «Προβλήματα από τον νέο θεσμό των ΛΕΑΔ»                                                   Εισήγηση: Ι. Κατσάνος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων  


2η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ: ΠΑΤΡΑ 2001

 • «Κανονισμός λειτουργίας ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΛΕΑΔ»                       Εισήγηση : Χ. Καλογιαννάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου


3η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΛΑΡΙΣΑ 2002

 • «Συντονισμός δράσης ΛΕΑΔ σε σχέση με το ΤΥΔΕ»                                          Εισηγητής: Σπύρος Μαρδέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
 •  «Εισήγηση για την πολιτική του ΤΥΔΕ απέναντι στους συναδέλφους και τα ΛΕΑΔ»                                                                                                      Εισηγητής: Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου        
 • «Αξιοποίηση των πόρων και των αποθεματικών των ΛΕΑΔ υπο το φώς των νέων δεδομένων»                                                                                               Εισηγητής: Γεώργιος Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Εναρμόνιση καταστατικών των ΛΕΑΔ»                                                        Εισηγητής:   Μανούσος Ξενάκης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου


4η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  2003

 • «Ανάγκη συμπληρωματικής Νοσοκομειακής ασφάλισης»                              Εισήγηση: Σπ. Μαρδέλης Πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
 • «Προβλήματα από τις καταστατικές διατάξεις των ΛΕΑΔ»                             Εισήγηση: Χ. Καλογιαννάκης ΛΕΑΔ Ηρακλείου Ι. Γεωργίου ΛΕΑΔ Βέροιας
 • «Φορολόγηση εφ` άπαξ δικηγόρων»                                                              Παρέμβαση: Ε. Ανδριόπουλος Ταμίας ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • «Κωδικοποίηση διατάξεων φορολογίας ΛΕΑΔ»                                             Εισήγηση: Γιάννης Αυγέρης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Λαμίας.


5η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΡΟΔΟΥ 2004

 • Ανάγκη σύνταξης οδηγού συνταξιοδότησης δικηγόρων                                   Εισηγητής Σπύρος Μαρδέλης , πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Νοσοκομειακής περίθαλψης                                               Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Σχέση και Συνεργασία ΛΕΑΔ –ΛΕΔΕ- ΤΥΔΕ                                                  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Επενδύσεις Αποθεματικών                                                                              Εισηγητής Ιωάννης Κατσάνος , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων
 • Το μέλλον των ΛΕΑΔ και οι σχέσεις τους με τους φορείς Κοινωνικής Ασφ. Δικηγόρων  Εισηγητής Δημήτριος Στουραϊτης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Αγρινίου
 • Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)                                                       Εισηγητής Δημήτριος Σαλαμαστράκης , Δικηγόρος Ρόδου


6η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2005

 7η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

 • «Ταμείο Νομικών, ενημέρωση για προύποθέσεις παροχών »                           Εισηγητές: Παναγιώτης Καραμπέτσος , πρόεδρος ΛΕΑΔ Κορίνθου                                            Τάσος Βαρέλης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου                                                             Παύλος Γεωργιάδης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Καβάλας
 •  «Θέματα λειτουργίας ΛΕΑΔ μέσα από την Νομολογία και Νομοθεσία»                   Εισηγητές:   Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου                        Δημήτριος Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • «Αξιοποίηση αποθεματικών ΛΕΑΔ »                                                              Εισηγητής: Σοφία Παπαγιαννίτση , πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου  

 8η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΧΑΝΙΑ20079η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΕΡΚΥΡΑ  2008

 • «Τρόπος διαχείρισης αποθεματικών των ΛΕΑΔ»                                                Παρέμβαση : Μ. Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • «ΛΕΑΔ και νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις»                                                    Εισήγηση: Ν. Κολοκυθόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Αστική Ευθύνη των Δικηγόρων ως αστική κάλυψη της»                                    Εισήγηση: Γ. Ευθυμιάδης, μέλος ΔΣ. ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Πρόταση για αξιοποίηση αποθεματικών των ΛΕΑΔ στο διαμορφωμένο νέο χρηματοοικονομικό τραπεζικό περιβάλλον»                                                          Παρέμβαση: Γ. Ευθυμιάδης μέλος ΔΣ, ΛΕΑΔ Λάρισας
 • «Εικόνα των ΛΕΑΔ έτους 2008»                                                                             Εισήγηση: Ι. Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου


10η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΚΑΒΑΛΑ  2009ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/02/200911η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΝΑΥΠΛΙΟ 201012η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΣΥΡΟΣ  201113η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΒΕΡΟΙΑ  2012

 • Εναρμόνιση των καταστατικών των ΛΕΑΔ                                                       Εισηγητής Στέλλα Κοτσιφάκη, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Χανίων 
 • Προβληματισμοί για το μέλλον των ΛΕΑΔ                                                        Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης, πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Τοποθετήσεις και προβληματισμοί σε σχέση με θέματα της Ολομέλειας                 Εισηγητής Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • Παροχές ΛΕΑΔ                                                                                        Εισηγήτρια Αθανασία Παρασκευά, πρόεδρος ΛΕΑΔ Χαλκιδικής
 • Τροποποίηση καταστατικών ΛΕΑΔ – Ενότητα : Μέλη                                      Εισηγητής Παναγιώτης Τυροβολάς, πρόεδρος ΛΕΑΔ Τρίπολης
 • Διαχείριση των αποθεματικών των ΛΕΑΔ                                                       Εισηγητής Παναγιώτης Γκορτσίλας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας


 14η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ: ΝΑΞΟΣ 2013

 • ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης για  Δικηγόρους                      Εισηγητής Π. Γκορτσίλας προέδρου ΛΕΑΔ Λάρισας
 • Τα ΛΕΑΔ μέσα από τους αριθμούς 2003-2013                                              Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Ανάλυση παροχών και πόρων των ΛΕΑΔ                                                      Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Απολογισμός Συντονιστικής Επιτροπής ΕΛΕΑΔΕ 2013                                   Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • ΛΕΑΔ – Φορέας Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας                                     Εισηγητής  Νικόλαος Παγίδας, πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου
 • Εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας ΛΕΑΔ                                                     Εισηγητής Δημήτριος Λιούρδης, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Πατρών  και Αιγίου
 • Πρότυπο καταστατικό των ΛΕΑΔ                                                                  Εισηγητής Ιωάννης Κούτσης  μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Πατρών  και Αιγίου
 • Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΛΕΑΔ                                      Εισηγήτρια Μαρία Μάρκου πρόεδρο ΛΕΑΔ Νάξου
 • ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ  αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης για Δικηγόρους                     Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Το μέλλον και η αναγκαιότητα των ΛΕΑΔ                                                     Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Κοινή Ανακοίνωση Δ.Σ. ΛΕΔΕ  - Δ.Σ.  Ένωσης ΛΕΑΔ
 • Σχέδιο πρότυπου καταστατικού                                                                  Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου


 15η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ: ΛΑΡΙΣΑ 2014

1. Νομικός Χαρακτήρας των ΛΕΑΔ και ένταξη τους στο σύστημα κοινωνικών παροχών

 • Εισηγητής Μ. Μάρκου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου
 • Εισηγητής Θ. Καλδίρης, μέλος ΔΣ ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Παρέμβαση Π. Κατσάνου , Προέδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων
 • Παρέμβαση Ι. Παναγόπουλου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

2. Εποπτεία των ΛΕΑΔ από το Υπουργείο

 • Εισηγητής Π. Γκορτσίλας , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • Παρέμβαση Κ. Γκέκα, ειδικού συμβούλου

3. Έρευνα σύστασης ενός Ταμείου Υγείας – Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

 • Εισηγητής Τ. Βαρέλης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ρόδου
 • Παρέμβαση Ευστάθιου Αποστολίδη, Διευθυντή ΤΑΔΙΘ
 • Παρέμβαση Μανούσου Ξενάκη , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

4. Αδυναμία καταβολής των Οικονομικών – Ασφαλιστικών υποχρεώσεων των συναδέλφων και οι επιπτώσεις στους φορείς ασφάλισης-αλληλοβοήθειας

 • Εισηγητής Νικόλαος Παγίδας, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου


16η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ : ΞΑΝΘΗ 2016

1. Αναγκαιότητα ενοποίησης καταστατικών διατάξεων των ΛΕΑΔ.

 • Εισηγητής Νικόλαος Παγίδας, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου
 • Εισηγητής Θεόδωρος Καλδίρης, μέλος ΔΣ ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Παρέμβαση Μαρίας Μάρκου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου

2. Σχέση ΛΕΑΔ και άλλων φορέων ασφάλισης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Επαρχιών στις σημερινές  συνθήκες

 • Εισηγητής Μανούσος Ξενάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Παρέμβαση Μαρίας Μάρκου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου

3. Τα σύγχρονα προβλήματα των ΛΕΑΔ

 • Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Παρέμβαση Στέλλας Μπατάκη, Ταμία  ΛΕΑΔ Χανίων

4. Ενημέρωση πορείας Ομαδικής ασφάλισης και απολογισμός Νοσοκομειακής 

 • Εισηγητής Παναγιώτης Κατσάνος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων
 • Παρέμβαση  Λαέρτη Μαρκογιαννάκη, Γραμματέα ΛΕΑΔ Χανίων
 • Παρέμβαση - Πρόταση Ευρωκλινικής , Ευάγγελος Χαρατσάρης

 17η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017  

 1. Οι ΛΕΑΔ, ώς νομικά μορφώματα και το μέλλον τους στις σημερινές συνθήκες ως φορείς Λλληλεγγύης - Αλληλοβοήθειας.

 • Εισηγήτρια, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, καθηγήτρια Ν.Σ.

2. Σχέση ΛΕΑΔ με τα μέλη τους στις σημερινές συνθήκες

 • Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Παρέμβαση Μαρίας Μάρκου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου
 • Παρέμβαση Λαέρτη Μαστρογιαννάκη, Γραμματέα ΛΕΑΔ Χανίων
 • Παρέμβαση Στέλλας Μπατάκη, Ταμία ΛΕΑΔ Χανίων
 • Παρέμβαση Νικολάου Φανταουτσάκη, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Ηρακλείου
 • Παρέμβαση Θεόδωρου Καλδίρη, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Παρέμβαση Θεόδωρου Τόνα, μέλος Δ.Σ. ΛΕΑΔ Κατερίνης
 • Παρέμβαση Παναγιώτη Γκορτσίλα, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Λάρισας
 • Παρέμβαση Νικολάου Παγίδα, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Σύρου

3. Ενημέρωση πορείας Ομαδικής Ασφάλισης και Απολογισμός Νοσοκομειακής

 • Εισηγητής Παναγιώτης Κατσάνος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ιωαννίνων

4. Πρόταση επέκτασης της ομαδικής ασφάλισης και σε ατομική εκ μέρους της GENERALI

 • Εισηγητής Γαβριήλ Κατσάνος


18η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ ΧΙΟΣ 2018 

 1. Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

 • Εισηγητής Παναγιώτης Περράκης, Δικηγόρος Μέλος του ΔΣ, του ΔΣ Αθηνών
 • Παρέμβαση Μαρίας Μάρκου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου
 • Παρέμβαση Αγγελικής Θανασά, Αντιπροέδρου ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου
 • Παρέμβαση Νικολάου Φανταουτσάκη, Προέδρου ΛΕΑΔ Ηρακλείου

2. Επενδύσεις αποθεματικών των ΛΕΑΔ - Αποτελέσματα Επιτροπής και αξιολόγηση προτάσεων Επιλογής Α/Κ

 • Εισηγήτρια Απόστολου Αποστολίδη, Προέδρου ΛΕΑΔ Καβάλας με την συμβολή του κ. Δημήτριου Γκέκα

3. Η πορεία και το Μέλλον της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την αντίστοιχη παροχή υγειονομικής κάλυψης από παρόχους ιδιωτικών φορέων Υγείας. Ο ρόλος του Τρίτου Παράγοντα Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. 

 • Εισηγητής Μαρίνος Κατιμερτζής, Εμπορικός Δ/ντης Ευρωκλινικής
 • Παρέμβαση Λαέρτης Μρκογιαννακης , Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΛΕΑΔ Χανίων

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

19η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΛΕΑΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  2019

  1. Θέματα από την συμμετοχή των Δικηγόρων στον ΕΦΚΑ και συσχετισμός των με τα ΛΕΑΔ

 • Εισηγητής Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Ν.Σ. ΕΦΚΑ, μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ. Αθηνών
 • Παρέμβαση Μανούσος Ξενάκης, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΑΔΕ

2. Καταγραφή και πρόταση λύσεων των προβλημάτων, που        αφορούν την οικονομική και ουσιαστική επιβίωση των ΛΕΑΔ

 

 • Εισηγητής 1. Αποστολίδου Αννα , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ροδόπης
  •     2. Αθανασία Παρασκευά , Πρόεδρος ΛΕΑΔ Χαλκιδικής
 • Παρέμβαση 1. Μαρία Μάρκου, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Νάξου
  •        2.  Βίκη Νιαβή, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Βόλου
  •        3. Νικόλαος Φανταουτσάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

3. Τα ΤΕΑ και ο πιθανός νέος συσχετισμός τους με τα ΛΕΑΔ

 • Εισηγητής Ιωάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου

4. RISK MANAGEMENT

      Εισηγητής Νικόλαος Φανταουτσάκης, Πρόεδρος ΛΕΑΔ Ηρακλείου

4. Το ΤΥΔΕ και τα προβλήματα των ασφαλισμένων Δικηγόρων

 • Εισηγήτρια  Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου , Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΤΥΔΕ