Στις 19-21 Ιουλίου 2013 στην Νάξο θα πραγματοποιηθεί η 14η Ολομέλεια των ΛΕΑΔ για το έτος 2013.

Στις 19-21 Ιουλίου 2013 στην Νάξο θα πραγματοποιηθεί η 14η Ολομέλεια των ΛΕΑΔ για το έτος 2013.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν κυρίως  την ύπαρξη και το μέλλον των ΛΕΑΔ.


       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 2013

 

1η Ημέρα Ολομέλειας Παρασκευή 19/07/2013

ΧΩΡΟΣ: Συνεδριακό κέντρο της πρώην σχολής Ουρσουλινών στο Κάστρο της Νάξου (δίπλα στην καθολική Μητρόπολη μέσω βόρειας πύλης «τρανής πύλης»)

 

17:00 - 17:30 …… προσέλευση συνέδρων

 

17:30 – 18:00 ……προσφωνήσεις - χαιρετισμοί – έναρξη εργασιών

18:00 -18:30 ……. Κανονισμός λειτουργίας και παροχών των ΛΕΑΔ (εισηγητής ΛΕΑΔ Νάξου)

Παρέμβαση ΛΕΑΔ Πατρών

18:30 – 19:30 …….. Παρουσίαση ενιαίου καταστατικού ( εισηγητής ΛΕΑΔ Πατρών και Αιγίου)

Παρεμβάσεις ΛΕΑΔ

19:30 ….. Διάλειμμα

20:00 – 21:00 ….. Τα ΛΕΑΔ, αναγκαίος φορέας αλληλεγγύης και πρόνοιας στο σήμερα και το αύριο (εισηγητές ΛΕΑΔ Κορίνθου και Σύρου)

Παρεμβάσεις ΛΕΑΔ

21:00 – 21:45 ….. Εισηγήσεις –παρεμβάσεις ΛΕΑΔ

                            2η Ημέρα Ολομέλειας Σάββατο 20/07/2013

9:00 – 9:15 ….. Ενημέρωση για Τρέχοντα θέματα

9:15 – 10:15 ….. Ενημέρωση -επικαιροποίηση για τα τρέχοντα φορολογικά των ΛΕΑΔ (εισηγητής κ. Ευστ. Μπακάλης)

Παρεμβάσεις ΛΕΑΔ -ερωτήσεις

10:00 – 10:45 ….. ΛΕΑΔ – ΛΕΔΕ αναγκαίοι φορείς αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για τους Δικηγόρους

(εισηγητής ΛΕΑΔ Ηρακλείου και πιθανή παρέμβαση ΛΕΔΕ)

Ερωτήσεις ΛΕΑΔ

10:45 – 11:00 …. Ενημέρωση Νοσοκομειακής Σύμβασης και απολογισμός οικ. διαχείρισης

11:00 – 11:25 ….. Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑΔ

Ερωτησεις ΛΕΑΔ

11:2511:30…… Λήξη εργασιών 14ης ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΛΕΑΔ