ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ

2. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΙΔΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΣΥΡΟΥ

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΑΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ